O co zapytać sprzedawcę w sklepie z kominkami?

Zapytaj o moc nominalną

Normy Europejskie 13229 (wkłady grzewcze) i 13240 (piece wolnostojące) wymagają podania na tabliczce znamionowej mocy nominalnej urządzenia. Moc nominalna jest ściśle uzależniona od pojemności paleniska. Często jednak producenci podają „moc grzewczą” lub inną, nie nazwaną bliżej moc. Zapytaj czy podana na tabliczce znamionowej moc jest mocą nominalną gdyż tylko znajmość takiej mocy pozwoli na prawidłowy dobór urządzenia grzewczego do potrzeb.

Zapytaj o sprawność

Sprawność to stosunek energii przekazanej przez urządzenie grzewcze do całkowitej energii wytworzonej podczas spalania.
Innymi słowy urządzenie o wyższej sprawności potrzebuje mniejszej ilości paliwa do wytworzenia tej samej ilości energii w porównaniu z urządzeniem o mniejszej sprawności.
Przykładowo: Wkład kominkowy o mocy 8 kW i sprawności 60% w ciągu godziny zużyje 3,2 kg drewna podczas gdy taki sam wkład o sprawności 70% zużyje tylko 2,75 kg (źródło: ADEME)
Sprawność palenisk otwartych jest bardzo niska – waha się w granicach 10-20 %. To dlatego kominki z otwartym paleniskiem nie są uznawane za urządzenia grzewcze. Zgodnie z ogólną zasadą zwiększenie sprawności z 50 do 70% odpowiada około 30 % oszczędności drewna.

Zapytaj o gwarancję

Większość dostępnych na rynku wkładów lub pieców wolnostojących ma 5 letnią lub dłuższą gwarancję. Zwykle gwarancją nie są objęte szyby, które są odporne na szoki termiczne do 750ºC i mogą zostać uszkodzone tylko mechanicznie oraz uszczelki, które są częściami zużywającymi się. Pozostałe części zużywające się, jak ruszta, tylne płyty paleniska, szamot itp. Są objęte roczną lub nie są objęte żadną gwarancją. Zapytaj co obejmuje a czego nie obejmuje gwarancja.

Zapytaj o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Profesjonalna firma kominkowa poza serwisem gwarancyjnym zawsze zapewnia swoim klientom serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne.

Zapytaj o części zamienne

Po latach użytkowania kominka lub pieca kominkowego może się okazać konieczna wymiana niektórych zużytych części. Zapytaj o dostępność części zamiennych o ich ceny.