Jakie wybrać urządzenie grzewcze?

Podstawowym kryterium przy wybieraniu kominka jak i pieca wolnostojącego powinien być gust inwestora.

Pozostałe kryteria, które należy rozważyć to:

Przeznaczenie kominka / pieca

Jeżeli kominek będzie pełnić raczej funkcję ozdobno dekoracyjną a palone ma być w nim tylko okazjonalnie większą wagę należy przyłożyć do cech takich jak kształt i wielkość szyb, sposób otwierania drzwiczek, wykończenie fasady, komfort obsługi paleniska, czystość szyb. Jeżeli kominek będzie służył do dogrzewania lub jest planowany jako główne źródło ciepła, należy zwrócić uwagę na jego parametry opisane poniżej.

Moc

Dla mieszkania o powierzchni 100 m2 w zależności od położenia geograficznego i stopnia izolacji potrzebna moc zawiera się w przedziale 5 do 21 kW. Jest to zakres dosyć szeroki, dlatego średnio możemy przyjąć że do ogrzania 25 m3 w strefie umiarkowanej (Polska leży w takiej strefie) potrzeba 1 kW mocy urządzenia grzewczego, co odpowiada 10m2 przy wysokości pomieszczenia 2,5 m. Właściwe zdefiniowanie naszych potrzeb uchroni nas przed przeszacowaniem lub niedoszacowaniem mocy wybranego pieca lub wkładu kominkowego.

Sprawność

Im większa jest sprawność tym wyższy jest czas działania na jednym załadunku drewna. Sprawność to stosunek energii oddanej przez urządzenie grzewcze do całkowitej energii wytworzonej w procesie spalania drewna. Stosunek ten jest wyrażony procentowo. Wybór pieca o wyższej sprawności przełoży się na oszczędność i ekonomię palenia a inwestycja w sprawny kominek przeznaczony do ogrzewania szybko się zwróci.

Temperatura spalin na wylocie

Jest drugim po wysokiej sprawności wyznacznikiem klasy technicznej urządzenia. W nowoczesnych wkładach kominkowych i piecach powinna zawierać się w przedziale 250 do 350ºC. Wyższa temperatura oznacza, że ciepło uzyskane ze spalania drewna ulatnia sie przez komin zamiast pozostać w naszym domu.

Emisja tlenku węgla

Tlenek wegla jest wydzielany podczas palenia w kominku. Jest dobrym wskaźnikiem jakości spalania. Im poziom emisji jest niższy tym bardziej kompletne jest spalanie. Piece i wkłady na drewno nie powinny emitować więcej niż 0,3 % tlenku węgla.

Emisja mikropyłów (lub cząstek stałych)

Niska emisja oznacza dobrą jakość dopalania spalin w palenisku. Poszczególne państwa lub miasta już teraz określają górne granice emisji mikropyłów i przed wyborem urządzenia grzewczego warto dowiedzieć się czy na danym obszarze nie obowiązują jakieś ograniczenia w tym zakresie.