Dlaczego ogrzewać drewnem?

Drewno to czyste źródło energii

Drewno to energia naturalna i odnawialna, czyli niewyczerpana pod warunkiem zalesiania w miarę konsumpcji. Używanie drewna do ogrzewania zapewnia utrzymanie i opiekę nad lasami.

Drewno jest też korzystne dla powietrza:

  • nie zawiera siarki
  • uwalnia do atmosfery węgiel potrzebny do własnego wzrostu i nie przyczynia się w ten sposób do powiększenia efektu cieplarnianego. Asymilacja uwolnionego do atmosfery CO2 przez rośliny nazywana jest cyklem węgla
  • Dwutlenek węgla uwalniany do atmosfery podczas spalania drewna jest tym samym, który wytwarzałby się podczas jego naturalnej degradacji. Podczas gnicia tkanka drzewna rozkładana jest na CO2 i metan – gaz mniej kojarzony z efektem cieplarnianym lecz wpływający na niego 21 razy bardziej niż CO2.
  • W połączeniu z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi drewno jest paliwem przyjaznym dla środowiska

Drewno to lokalne źródło energii

Pozyskiwanie drewna grzewczego sprzyja lokalnej gospodarce z gwarancjami długoterminowego zatrudnienia: drewno daje 3 do 4 razy więcej bezpośrednich i lokalnych stanowisk pracy niż gaz czy olej opałowy.

Drewno to konkurencyjne źródło energii

W obliczu wyczerpywania się paliw kopalnych (gaz, węgiel, ropa naftowa) i ich stale rosnących cen, używanie drewna pozwala zoptymalizować koszty ogrzewania. Drewno jest alternatywą w sytuacji zależności energetycznej od zagranicznych dostawców gazu.

Wybierając ogrzewanie drewnem przyczyniasz się do walki z efektem cieplarnianym, zmniejszasz emisję zanieczyszczeń i uczestniczysz w racjonalnej gospodarce zasobami leśnymi.